Zboża

Zboża


Kukurydza


Posted By on Kwi 1, 2013

Kukurydza jest trzecim, najbardziej liczącym się zbożem świata. Na podstawie badań archeologicznych ustalono, że kukurydza była uprawiana na płaskowyżu meksykańskim już siedem tysięcy lat temu. Nie odnaleziono dzikiej formy kukurydzy, nie wiadomo czy wyginęła, czy też nigdy nie istniała. Być może kukurydza „została stworzona” przez człowieka w wyniku krzyżowania i selekcji teosinte – dziko rosnącej trawy z rodzaju Zea. Przed przybyciem Krzysztofa Kolumba, kukurydza była uprawiana na kontynencie amerykańskim na terenach od wschodniej Kanady aż po Ziemię Ognistą, na południowym wybrzeżu Ameryki Południowej. Prawdopodobnie już w 1494 roku kukurydza trafiła do Hiszpanii, stąd rozpowszechniała się w Europie, w Azji i w Afryce. Obecnie kukurydza jest, obok pszenicy i ryżu, jedną z najpowszechniej uprawianych roślin na świecie. Jest rośliną ciepłolubną wrażliwą na przymrozki ale dość wytrzymałą na suszę – nie toleruje nadmiernie wysokich opadów. Najlepsze plony daje uprawiana na glebach żyznych próchniczych. Jest najbardziej ekspansywnym zbożem, znajduje rozmaite zastosowanie – pokarm dla ludzi, pasza dla zwierząt, surowiec przemysłowy. Pod względem powierzchni uprawy, zajmuje po pszenicy drugie miejsce na świecie. Jej zasiewy w roku 2004 wyniosły 155 milionów hektarów w tym 140 milionów ha kukurydzy ziarnowej i 15 milionów ha kukurydzy kiszonkowej. W Unii Europejskiej całkowita powierzchnia uprawy wynosi 11 milionów ha w tym na ziarno 6,5 miliona ha i 4,5 miliona ha na kiszonkę.

Read More

Pszenica


Posted By on Mar 30, 2013

Pszenica to królowa wszystkich zbóż. Należy do najważniejszych roślin zbożowych na świecie. Jest zbożem z którego powstaje mąka na chleb. Są różne gatunki pszenicy: pszenica zwyczajna najbardziej rozpowszechniona oraz pszenica twarda tak zwana makaronowa. To z niej powstają wszelkiego typu makarony. Ze zboża pszenicy wytwarza się wszelkiego typu mąki ja na przykład: tortowa, krupczatka, luksusowa, chlebowa, graham czy razowa. Zastosowanie mąki jest bardzo różnorodne. Ma zastosowanie w piekarnictwie, cukiernictwie. Z ziaren powstaje kasza manna, płatki śniadaniowe, płatki owsiane. W procesie przeróbki ziaren odpadem są otręby stosowane jako produkt paszowy. Innym odpadem jest słoma czyli łodygi zboża pozostałe po zbiorze. Słoma jest wykorzystywana najczęściej jako nawóz organiczny czyli jeszcze na polu jest rozdrabniana, rozsypywana oraz zaorana. Słoma może być też zastosowana jako pasza dla zwierząt, ściółka, biopaliwo, podłoże do uprawy grzybów albo może służyć jako materiał do tworzenia różnych wyrobów artystycznych. Słomę można przechowywać w stogu albo zbalować odpowiednią prasą. Kiedyś słomą były kryte dachy tak zwane „strzechy”. Był również okres kiedy słoma służyła do ocieplania budynków

Read More

Wprowadzenie


Posted By on Mar 14, 2013

Zboża to rośliny uprawne pochodzące z rodziny traw. Rośliny te są uprawiane ze względu na zastosowanie ziaren. ziaren wytwarza się mąki potrzebne do wypieków na przykład chleba i bułek. Ziarna mają również zastosowanie w produkcji zwierzęcej jako pasza najczęściej po zmieleniu. Z jęczmienia powstaje słód który jest jednym ze składników potrzebnych aby powstało piwo. Do zbóż zaliczamy: pszenicę, jęczmień, żyto, owies, pszenżyto, proso, ryż, sorgo, kukurydzę i grykę. Najwięcej zboża sieje się w regionach: wałbrzyskim, legnickim, w rejonach Żuław, Zamościa, Chełmna. Jeśli chodzi o ceny zbóż w Unii Europejskiej to Polska jest jednym z krajów o najwyższej cenie zbóż. Zboża wśród roślin uprawnych są jednymi z najważniejszych bo bez nich nie byłoby żywności. Zboża sieje się w dwóch okresach: jesienią czyli pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime oraz na wiosnę: pszenica jara, jęczmień jary, owies jary, pszenżyto jare, żyto jare. Zbiór zboża rozpoczyna się zazwyczaj na początku lipca i kończy pod koniec sierpnia. Zboże zbiera się z pól kombajnami zbożowymi a następnie magazynuje w silosach. Zbierane zboże musi być suche i w pełni dojrzałe. Przed magazynowaniem trzeba je oczyścić.

Read More