Rośliny przemysłowe

Rośliny przemysłowe


Bawełna


Posted By on mar 22, 2013

Wyróżniamy różne rośliny przemysłowe, zaliczana do nich jest bawełna uprawiana jest od tysiącleci, głównie w klimacie subtropikalnym i tropikalnym. Nie ma dużych wymagań glebowych, nie lubi przymrozków, jest wrażliwa na brak wody, choć istnieją również odmiany dobrze plonujące w klimacie suchym. Nadmiar wilgoci jest natomiast niepożądany w okresie zbiorów. Uprawa bawełny jest bardzo pracochłonna, gdyż […]

Read More

Burak cukrowy


Posted By on lut 24, 2013

Kolejna roślina przemysłowa to burak cukrowy jest stosunkowo młodą rośliną uprawną – rozpowszechnienie jego uprawy w Europie nastąpiło dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku w efekcie wprowadzonej przez Napoleona blokady kontynentalnej importu cukru trzcinowego. Burak cukrowy jest rośliną pracochłonną, wymaga dobrych, żyznych gleb i dużego nasłonecznienia, gdyż od niego zależy zawartość cukru w korzeniach […]

Read More

Ziemniak


Posted By on lut 5, 2013

Ziemniaki pochodzą z chłodnych obszarów górskich Ameryki Południowej, skąd w XVI w. przywieziono je do Europy i początkowo uprawiano jako pokarm dla zwierząt. Masowo zaczęto je uprawiać dopiero w XIX w. i w związku z licznymi klęskami głodowymi były poważnym źródłem wyżywienia ludności. Obecnie są najbardziej rozpowszechnionymi roślinami bulwiastymi. Pomimo malejących powierzchni upraw, następuje stały […]

Read More