Rośliny przemysłowe

Rośliny przemysłowe


Bawełna


Posted By on Mar 22, 2013

Wyróżniamy różne rośliny przemysłowe, zaliczana do nich jest bawełna uprawiana jest od tysiącleci, głównie w klimacie subtropikalnym i tropikalnym. Nie ma dużych wymagań glebowych, nie lubi przymrozków, jest wrażliwa na brak wody, choć istnieją również odmiany dobrze plonujące w klimacie suchym. Nadmiar wilgoci jest natomiast niepożądany w okresie zbiorów. Uprawa bawełny jest bardzo pracochłonna, gdyż zbiory surowca odbywają się kilkakrotnie w ciągu sezonu i najczęściej ręcznie, specjalistycznych maszyn używa się wyłącznie na dużych plantacjach, głównie w Stanach Zjednoczonych i Australii. W zależności od warunków klimatycznych wyróżnia się kilka gatunków bawełny, różniących się długością i jakością włókna.bawełna długowłóknista – najbardziej ceniona, uprawiana w Egipcie i Perubawełna średniowłóknista – uprawiana w Stanach Zjednoczonych i używana do przędzeniabawełna krótkowłónista – używana najczęściej do produkcji waty i watoliny, uprawiana na plantacjach azjatyckich.Bawełna wypierana przez włókna sztuczne, w ostatnich latach odzyskuje popularność, a zbiory światowe wykazują tendencję wzrostową. Naukowcom udało się uzyskać bawełnicę – zmodyfikowaną genetycznie bawełnę, znacznie odporniejszą na niesprzyjające warunki klimatyczne, a w szczególności na zagrażające jej szkodniki. Główne regiony uprawy bawełny występują w południowych Stanach Zjednoczonych („pas bawełniany”), na Nizinie Chińskiej, w dorzeczu Indusu, na Dekanie, w Azji Środkowej i w dolinie Nilu.Główni producenci bawełny to:1. Chiny – 21,7%2. Stany Zjednoczone – 15,7%3. Indie – 14,7%

Read More

Burak cukrowy


Posted By on Lut 24, 2013

Kolejna roślina przemysłowa to burak cukrowy jest stosunkowo młodą rośliną uprawną – rozpowszechnienie jego uprawy w Europie nastąpiło dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku w efekcie wprowadzonej przez Napoleona blokady kontynentalnej importu cukru trzcinowego. Burak cukrowy jest rośliną pracochłonną, wymaga dobrych, żyznych gleb i dużego nasłonecznienia, gdyż od niego zależy zawartość cukru w korzeniach (wynosi ona średnio 20%). Nie jest wytrzymały na długi transport, toteż jego produkcja powinna być ściśle związana z lokalizacją cukrowni. Buraki cukrowe uprawia się w klimacie umiarkowanym, zwłaszcza w Europie. Do jego głównych producentów zaliczane są: Francja, Stany Zjednoczone. Niemcy i Ukraina. Uprawa buraka wymaga niezwykle starannych zabiegów agrotechnicznych, dlatego na masowa skalę rozwinęła się w krajach wysoko rozwiniętych rolniczo, np. we Francji. Oprócz korzenia, wykorzystywane są również liście i odpady powstające przy produkcji cukru – wysłodki, które służą jako pasza treściwa, a melasa jest surowcem dla przemysłu spożywczego i chemicznego. Już na przełomie XVIII i XIX wieku prowadzone były prace nad krzyżowaniem gatunków buraków niecukrowych. Przemysłową metodę otrzymywania cukru z buraków opracował chemik berliński, Franz Achard, który w 1802 r. zbudował pierwszą na świecie cukrownię buraczaną w Konarach na Dolnym Śląsku. Do największych producentów buraka cukrowego należą Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Ukraina, Rosja, Chiny oraz Turcja.

Read More

Ziemniak


Posted By on Lut 5, 2013

Ziemniaki pochodzą z chłodnych obszarów górskich Ameryki Południowej, skąd w XVI w. przywieziono je do Europy i początkowo uprawiano jako pokarm dla zwierząt. Masowo zaczęto je uprawiać dopiero w XIX w. i w związku z licznymi klęskami głodowymi były poważnym źródłem wyżywienia ludności. Obecnie są najbardziej rozpowszechnionymi roślinami bulwiastymi. Pomimo malejących powierzchni upraw, następuje stały wzrost uzyskiwanych plonów. Są mało wymagające pod względem glebowym, ale nie tolerują mrozu, wysokich temperatur i nadmiaru wilgoci. Wykorzystuje się dla celów alimentacyjnych – jako pożywienie dla ludzi, paszowych i jako surowiec do przemysłu, np. do produkcji spirytusu i krochmalu. Głównymi obszarami uprawy ziemniaków są Europa, Chiny, Indie i Stany Zjednoczone, a najwyższe plony uzyskują kraje intensywnego rolnictwa. Polska jest również ważnym producentem ziemniaków – zajmują one 10% ogólnej powierzchni upraw. Wykorzystywane są głównie do bezpośredniego spożycia. Tropikalnym odpowiednikiem ziemniaków są bataty (pataty). Pochodzą z Ameryki. Wymagają one wysokich temperatur (od 25 do 30 stopni) i dużo wilgoci. Nie uzyskały takiej popularności jak ziemniaki, ich uprawa praktycznie ogranicza się do krajów azjatyckich. Ponad 87% światowej produkcji pochodzi z Chin (120 mln ton), następnie Indonezja, Indie, Wietnam i Japonia oraz Uganda i Rwanda. Uprawy żółtych i pomarańczowych odmian batatów (które zawierają duże ilości skrobi, soli mineralnych i witamin) spotyka się w południowej części Stanów Zjednoczonych.

Read More