Rośliny


Zabiegi przy naparstnicy


Posted By on Lis 18, 2016

Równocześnie z zabiegami spulchniającymi wykonuje się po- główne nawożenie azotem. Odchwaszczanie naparstnicy ze względu na jej powolny rozwój musi być wykonane 2—3 krotnie. Duże znaczenie posiada gęsty siew, który znacznie utrudnia rozwój chwastów. Do chemicznego zwalczania chwastów można zastosować Gramoxone, w dawce 3 l/ha w 600 l wody, ale wyłącznie przed wschodami naparstnicy; użyty po ukazaniu siewek całkowicie zniszczy plantację. Użycie Gramoxone zapewnia zachowanie plantacji w czystości przez około 3 tygodnie. W okresie suszy dobre wyniki daje nawadnianie plantacji. Z braku deszczowni na małych plantacjach można użyć zwykłego, trzyrzędowego konnego rozlewacza do gnojówki, który wprowadza wodę pod powierzchnię gleby. Liście ścina się w pierwszym roku uprawy jednorazowo, gdy większość z nich osiągnie pełny wzrost, co przypada zwykle na koniec września i początek października. W przypadku pojawu chorób należy zbiór przyspieszyć, gdyż silniejsze porażenie liści obniża wartość surowca.

Read More

Plantacja naparstnicy


Posted By on Lis 17, 2016

image Naparstnicę wełnistą uprawia się wyłącznie z nasion. Kształt ich jest nieregularny, słupkowaty. Barwa brunatnoczerwonawa, a powierzchnia nierówna, delikatnie dołkowana. Długość nasion wynosi 1,5—2 mm, szerokość około 0,8 mm, a masa 1000 ziarn 0,35—0,46 g. Nasiona dojrzewają w sierpniu i zdolność kiełkowania zachowują około 3 lat. Naparstnicę wełnistą wysiewa się do gruntu w terminie późnojesiennym, „pod grudę”, rzadziej wiosną, w rzędy co 40 cm, na głębokość 1—1,5 cm. Na ha plantacji potrzeba ok. 5 kg nasion. Wschody z siewu pod grudę ukazują się w kwietniu, a z siewu wiosennego po 2—3 tygodniach. Przy siewie wiosennym do nasion naparstnicy wskazane jest dodawanie nasion roślin wyznaczających rzędy, np. sałaty, rzepaku. Do zabiegów pielęgnacyjnych przystępuje się jeszcze przed wschodami naparstnicy, co jest możliwe, gdy pozostają ślady redlić siewnika lub gdy wysiano naparstnicę razem y rośliną wyznaczającą rzędy. Ochronę nasion i siewek przed zasypaniem stanowią w tym przypadku tarcze ochronne, zamontowane do pielnika nośnika narzędzi RS-09. Wspomniane zabiegi mają na celu spulchnienie wałowanej przed siewem gleby, przerwanie parowania i zniszczenie kiełkujących chwastów.

Read More

Naparstnica wełnista


Posted By on Lis 14, 2016

W warunkach naturalnego występowania naparstnica wełnista jest byliną, która w pierwszym roku wegetacji wytwarza rozetę liści lancetowatych, nagich, często słabo pofałdowanych, zaś w latach następnych wydaje liczne łodygi do 1,5 m wysokości. W warunkach naszego klimatu roślina zazwyczaj ginie po wydaniu nasion w drugim roku, względnie owocuje w następnych latach bardzo słabo, w związku z czym jest traktowana jako dwuletnia. Łodyga, przykwiatki oraz szypułki kwiatowe są gęsto owłosione, co im nadaje srebrzystoszarą barwę; kwiaty są żółtawe z fioletowym żyłkowaniem. Korzeń wiązkowy o średnim zasięgu. Ojczyzną naparstnicy wełnistej są rejony o klimacie suchym i gorącym. Występuje w okolicach Morza Czarnego i Kaspijskiego oraz na półwyspie Bałkańskim. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, zaczęto uprawę naparstnicy wełnistej dopiero niedawno, kiedy to zidentyfikowano glikozydy nasercowe, występujące w roślinie i wykazano ich działanie lecznicze, przewyższające działanie naparstnicy purpurowej, stosowanej dotąd powszechnie w lecznictwie. Zgodnie z wymaganiami Normy Polskiej świeże liście naparstnicy powinny mieć intensywną zieloną barwę, liści o niewłaściwej barwie nie powinno być więcej niż 3%, zanieczyszczeń — do 3%, w tym — organicznych — do 1%, mineralnych — do 0,8%. Naparstnica wełnista to bardzo popularna i chętnie wybierana roślina do uprawy w ogrodach.

Read More