Rośliny oleiste

Rośliny oleiste


Palma oleista


Posted By on Mar 9, 2013

Palma oleista (zwana także palmą olejową, olejnikiem gwinejskim lub masło palmą gwinejską), podobnie jak kokosowa, występuje w strefie tropikalnej – w wilgotnym klimacie równikowym – ale jej plantacje znajdują się w głębi kontynentu, m.in. w dorzeczu Konga, w krajach Afryki Środkowej i Zachodniej, a także w Kolumbii, Malezji, Ekwadorze i Indonezji. Pochodzi z Afryki Zachodniej i jest drzewem dorastającym do 10 m wysokości, zaczyna owocować w wieku 6 lat, a pełną zdolność owocowania uzyskuje w wieku 30 lat. Może dożyć do 100 lat. Oleiste owoce palmy zawierają dużą ilość tłuszczu (ok. 70%), a w ich nasionach zawarta jest ponadto duża ilość białka – do 26%. Palma oleista jest rośliną uprawną – uzyskany z niej olej służy do wyrobu tłuszczów roślinnych, jak na przykład margaryny, ma zastosowanie również w przemyśle kosmetycznym do wyrobu mydeł i innych kosmetyków. Z oleju produkowane są także świece oraz olej techniczny. Nasiona masło palmy gwinejskiej z uwagi na swoją wysoką zawartość białek i tłuszczu są cennym i podstawowym elementem diety mieszkańców tropików. Pozostające po produkcji oleju wytłoki są wykorzystywane do karmienia zwierząt. Olej z palmy oleistej stanowi około 13% uzyskiwanych na świecie tłuszczów roślinnych. Największymi producentami oleju wytwarzanego z tego gatunku palmy oleistej są: Malezja, która dostarcza połowę światowej produkcji, Indonezja, Nigeria i Zair. Palma olejowa to postawa uprawy w wielu krajach.

Read More

Słonecznik


Posted By on Mar 5, 2013

Ojczyzną słonecznika jest Ameryka, do Europy został przywieziony w XVI w. i tutaj rozpowszechnił się jako roślina ozdobna. Obecnie jest znany i uprawiany niemal na całym świecie, nie tylko dla jego pięknych dużych kwiatów, lecz również ze względu na posiadane właściwości i jest wykorzystywany jako roślina oleista, pastewna, jadalna (jego nasiona bardzo chętnie są łuskane i jedzone) i ozdobna.Słonecznik ma duże wymagania glebowe i cieplne, ale jest odporny na brak wody – jego naturalnym siedliskiem są tereny stepowe. Uprawiany jest głównie w klimacie umiarkowanym i podzwrotnikowym. Z przerobu słonecznika pochodzi 11% światowej produkcji olejów roślinnych, jego nasiona zawierają do 45% tłuszczu i dużo białka, z których wyrabia się olej o najwyższej jakości i uniwersalności. Masa z wyłuskanych nasion śłuży do wyrobu chałwy. Światowa produkcja słonecznika osiąga wartość 24 mln ton, a powierzchnia uprawy wynosi ok. 1,7 mln ha. Do największych producentów zaliczają się: – Argentyna (5 mln ton), – Ukraina (2,8 mln ton), – Rosja (2,7 mln ton),- Francja (2,2 mln ton),- Stany Zjednoczone (1,6 mln ton),- Indie (1,5 mln ton)Nazwa rośliny – słonecznik – pochodzi od jego możliwości odwracania się w kierunku słońca. Takie zjawisko, występujące często u roślin, nosi nazwę heliotropizmu i jest jedną z odmian fototropizmu (reakcji rośliny na światło).

Read More

Arachidy


Posted By on Lut 24, 2013

Orzeszki ziemne inaczej arachidy pochodzący z Ameryki Południowej, jest typową rośliną oleistą strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Wymaga ciepłego klimatu o niewielkiej wilgoci i słabych gleb, toteż z powiedzeniem uprawiany jest na obszarach deficytowych w wodę – głównie na sawannach. Uprawa orzeszków wiąże się jednak z dużymi nakładami pracy, głównie w czasie sadzenia i zbioru, dlatego w krajach o rolnictwie słabo zmechanizowanym, tradycyjnym, uprawy rozwinęły się głównie w rejonach o dużym zaludnieniu na wsi. Z orzeszków wytwarza się około 10 % jadalnych olejów roślinnych, które należą do najlepszych na świecie, stosuje się go również do wyrobu margaryny, używany jest w kosmetyce i lecznictwie. Cennym środkiem odżywczym jest masło arachidowe. Odpady produkcyjne – makuchy, oraz całe rośliny są cennym i treściwym surowcem użytkowanym jako pasza dla świń.Rocznie zbiera się na świecie około 27 mln ton orzeszków ziemnych, z tego 60% przypada na kraje azjatyckie – Indie (8 mln ton), Chiny (7,9 mln ton), Indonezja (1 mln ton). Ważnym producentem są również kraje afrykańskie: Nigeria (1,7 mln ton) i Senegal (0,7 mln ton). Czwarte miejsce na świecie zajmują Stany Zjednoczone z roczną produkcją ok. 1,5 mln ton.W tych samych warunkach klimatycznych uprawia się jeszcze na dużą skalę inne rośliny oleiste. Są to rycynus – którego głównymi producentami są Brazylia, Indie i Chiny, oraz sezam – będący niezwykle cennym surowcem przemysłowym, mającym szerokie zastosowanie w przemyśle cukierniczym, tłuszczowym i farmaceutycznym. Arachidy posiadają wiele cennych witamin i minerałów, polecane są osobom w każdym wieku.

Read More