Arachidy

Posted By on Lut 24, 2013 |


Orzeszki ziemne inaczej arachidy pochodzący z Ameryki Południowej, jest typową rośliną oleistą strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Wymaga ciepłego klimatu o niewielkiej wilgoci i słabych gleb, toteż z powiedzeniem uprawiany jest na obszarach deficytowych w wodę – głównie na sawannach. Uprawa orzeszków wiąże się jednak z dużymi nakładami pracy, głównie w czasie sadzenia i zbioru, dlatego w krajach o rolnictwie słabo zmechanizowanym, tradycyjnym, uprawy rozwinęły się głównie w rejonach o dużym zaludnieniu na wsi. Z orzeszków wytwarza się około 10 % jadalnych olejów roślinnych, które należą do najlepszych na świecie, stosuje się go również do wyrobu margaryny, używany jest w kosmetyce i lecznictwie. Cennym środkiem odżywczym jest masło arachidowe. Odpady produkcyjne – makuchy, oraz całe rośliny są cennym i treściwym surowcem użytkowanym jako pasza dla świń.Rocznie zbiera się na świecie około 27 mln ton orzeszków ziemnych, z tego 60% przypada na kraje azjatyckie – Indie (8 mln ton), Chiny (7,9 mln ton), Indonezja (1 mln ton). Ważnym producentem są również kraje afrykańskie: Nigeria (1,7 mln ton) i Senegal (0,7 mln ton). Czwarte miejsce na świecie zajmują Stany Zjednoczone z roczną produkcją ok. 1,5 mln ton.W tych samych warunkach klimatycznych uprawia się jeszcze na dużą skalę inne rośliny oleiste. Są to rycynus – którego głównymi producentami są Brazylia, Indie i Chiny, oraz sezam – będący niezwykle cennym surowcem przemysłowym, mającym szerokie zastosowanie w przemyśle cukierniczym, tłuszczowym i farmaceutycznym. Arachidy posiadają wiele cennych witamin i minerałów, polecane są osobom w każdym wieku.