Agen

Opowiadamy o roślinach i ogrodzie


Wymagania glebowe


Posted By on kwi 4, 2013

Cebula wymaga gleb w, dobrej strukturze, nie zaskorupiających się, dobrze magazynujących wodę, a jednocześnie. Przewiewnych. Szczególnie wysokie wymagania ma cebula uprawiana z siewu. Gleba pod cebulę powinna na wiosnę wcześnie obsychać i szybko się nagrzewać. Najlepsze są gleby gliniasto-piaszczyste lub pia-szczysto-gliniaste o dużej zawartości próchnicy. Najwyższe plony uzyskuje się na czarnoziemach, czarnych ziemiach, lessach i madach (poziom wody gruntowej poniżej 1 m). Do najlepszych gleb pod uprawę cebuli należą także gleby torfowe wytworzone z torfów niskich, jeżeli mają uregulowane stosunki wodne i można na nich wcześnie wysiać nasiona. Cebula wysoki plon daje na glebach często na-wożonych wysokimi dawkami nawozów organicznych. Doświadczenia wykazały, że nawoże-nia organicznego nie zastąpi intensywne nawożenie mineralne, nawet w połączeniu z nawad-nianiem. Gleba powinna mieć odczyn zbliżony do obojętnego (PPH 6,5-7,2). Ze względu” na wprowadzenie mechanizacji uprawy i zbioru cebuli pole powinno mieć równą powierzchnię. Nie nadają się pod jej uprawę zagłębienia terenowe, które są zwykle nieprzewiewne, a przez to zwiększają niebezpieczeństwo wystąpienia chorób.

Read More

Kukurydza


Posted By on kwi 1, 2013

Kukurydza jest trzecim, najbardziej liczącym się zbożem świata. Na podstawie badań archeologicznych ustalono, że kukurydza była uprawiana na płaskowyżu meksykańskim już siedem tysięcy lat temu. Nie odnaleziono dzikiej formy kukurydzy, nie wiadomo czy wyginęła, czy też nigdy nie istniała. Być może kukurydza „została stworzona” przez człowieka w wyniku krzyżowania i selekcji teosinte – dziko rosnącej trawy z rodzaju Zea. Przed przybyciem Krzysztofa Kolumba, kukurydza była uprawiana na kontynencie amerykańskim na terenach od wschodniej Kanady aż po Ziemię Ognistą, na południowym wybrzeżu Ameryki Południowej. Prawdopodobnie już w 1494 roku kukurydza trafiła do Hiszpanii, stąd rozpowszechniała się w Europie, w Azji i w Afryce. Obecnie kukurydza jest, obok pszenicy i ryżu, jedną z najpowszechniej uprawianych roślin na świecie. Jest rośliną ciepłolubną wrażliwą na przymrozki ale dość wytrzymałą na suszę – nie toleruje nadmiernie wysokich opadów. Najlepsze plony daje uprawiana na glebach żyznych próchniczych. Jest najbardziej ekspansywnym zbożem, znajduje rozmaite zastosowanie – pokarm dla ludzi, pasza dla zwierząt, surowiec przemysłowy. Pod względem powierzchni uprawy, zajmuje po pszenicy drugie miejsce na świecie. Jej zasiewy w roku 2004 wyniosły 155 milionów hektarów w tym 140 milionów ha kukurydzy ziarnowej i 15 milionów ha kukurydzy kiszonkowej. W Unii Europejskiej całkowita powierzchnia uprawy wynosi 11 milionów ha w tym na ziarno 6,5 miliona ha i 4,5 miliona ha na kiszonkę.

Read More

Pszenica


Posted By on mar 30, 2013

Pszenica to królowa wszystkich zbóż. Należy do najważniejszych roślin zbożowych na świecie. Jest zbożem z którego powstaje mąka na chleb. Są różne gatunki pszenicy: pszenica zwyczajna najbardziej rozpowszechniona oraz pszenica twarda tak zwana makaronowa. To z niej powstają wszelkiego typu makarony. Ze zboża pszenicy wytwarza się wszelkiego typu mąki ja na przykład: tortowa, krupczatka, luksusowa, chlebowa, graham czy razowa. Zastosowanie mąki jest bardzo różnorodne. Ma zastosowanie w piekarnictwie, cukiernictwie. Z ziaren powstaje kasza manna, płatki śniadaniowe, płatki owsiane. W procesie przeróbki ziaren odpadem są otręby stosowane jako produkt paszowy. Innym odpadem jest słoma czyli łodygi zboża pozostałe po zbiorze. Słoma jest wykorzystywana najczęściej jako nawóz organiczny czyli jeszcze na polu jest rozdrabniana, rozsypywana oraz zaorana. Słoma może być też zastosowana jako pasza dla zwierząt, ściółka, biopaliwo, podłoże do uprawy grzybów albo może służyć jako materiał do tworzenia różnych wyrobów artystycznych. Słomę można przechowywać w stogu albo zbalować odpowiednią prasą. Kiedyś słomą były kryte dachy tak zwane „strzechy”. Był również okres kiedy słoma służyła do ocieplania budynków

Read More