Zabiegi przy naparstnicy

Posted By on Lis 18, 2016 |


Równocześnie z zabiegami spulchniającymi wykonuje się po- główne nawożenie azotem. Odchwaszczanie naparstnicy ze względu na jej powolny rozwój musi być wykonane 2—3 krotnie. Duże znaczenie posiada gęsty siew, który znacznie utrudnia rozwój chwastów. Do chemicznego zwalczania chwastów można zastosować Gramoxone, w dawce 3 l/ha w 600 l wody, ale wyłącznie przed wschodami naparstnicy; użyty po ukazaniu siewek całkowicie zniszczy plantację. Użycie Gramoxone zapewnia zachowanie plantacji w czystości przez około 3 tygodnie. W okresie suszy dobre wyniki daje nawadnianie plantacji. Z braku deszczowni na małych plantacjach można użyć zwykłego, trzyrzędowego konnego rozlewacza do gnojówki, który wprowadza wodę pod powierzchnię gleby. Liście ścina się w pierwszym roku uprawy jednorazowo, gdy większość z nich osiągnie pełny wzrost, co przypada zwykle na koniec września i początek października. W przypadku pojawu chorób należy zbiór przyspieszyć, gdyż silniejsze porażenie liści obniża wartość surowca.