Wprowadzenie

Posted By on Mar 14, 2013 |


Zboża to rośliny uprawne pochodzące z rodziny traw. Rośliny te są uprawiane ze względu na zastosowanie ziaren. ziaren wytwarza się mąki potrzebne do wypieków na przykład chleba i bułek. Ziarna mają również zastosowanie w produkcji zwierzęcej jako pasza najczęściej po zmieleniu. Z jęczmienia powstaje słód który jest jednym ze składników potrzebnych aby powstało piwo. Do zbóż zaliczamy: pszenicę, jęczmień, żyto, owies, pszenżyto, proso, ryż, sorgo, kukurydzę i grykę. Najwięcej zboża sieje się w regionach: wałbrzyskim, legnickim, w rejonach Żuław, Zamościa, Chełmna. Jeśli chodzi o ceny zbóż w Unii Europejskiej to Polska jest jednym z krajów o najwyższej cenie zbóż. Zboża wśród roślin uprawnych są jednymi z najważniejszych bo bez nich nie byłoby żywności. Zboża sieje się w dwóch okresach: jesienią czyli pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime oraz na wiosnę: pszenica jara, jęczmień jary, owies jary, pszenżyto jare, żyto jare. Zbiór zboża rozpoczyna się zazwyczaj na początku lipca i kończy pod koniec sierpnia. Zboże zbiera się z pól kombajnami zbożowymi a następnie magazynuje w silosach. Zbierane zboże musi być suche i w pełni dojrzałe. Przed magazynowaniem trzeba je oczyścić.