Plantacja naparstnicy

Posted By on Lis 17, 2016 |


image Naparstnicę wełnistą uprawia się wyłącznie z nasion. Kształt ich jest nieregularny, słupkowaty. Barwa brunatnoczerwonawa, a powierzchnia nierówna, delikatnie dołkowana. Długość nasion wynosi 1,5—2 mm, szerokość około 0,8 mm, a masa 1000 ziarn 0,35—0,46 g. Nasiona dojrzewają w sierpniu i zdolność kiełkowania zachowują około 3 lat. Naparstnicę wełnistą wysiewa się do gruntu w terminie późnojesiennym, „pod grudę”, rzadziej wiosną, w rzędy co 40 cm, na głębokość 1—1,5 cm. Na ha plantacji potrzeba ok. 5 kg nasion. Wschody z siewu pod grudę ukazują się w kwietniu, a z siewu wiosennego po 2—3 tygodniach. Przy siewie wiosennym do nasion naparstnicy wskazane jest dodawanie nasion roślin wyznaczających rzędy, np. sałaty, rzepaku. Do zabiegów pielęgnacyjnych przystępuje się jeszcze przed wschodami naparstnicy, co jest możliwe, gdy pozostają ślady redlić siewnika lub gdy wysiano naparstnicę razem y rośliną wyznaczającą rzędy. Ochronę nasion i siewek przed zasypaniem stanowią w tym przypadku tarcze ochronne, zamontowane do pielnika nośnika narzędzi RS-09. Wspomniane zabiegi mają na celu spulchnienie wałowanej przed siewem gleby, przerwanie parowania i zniszczenie kiełkujących chwastów.