Owies

Posted By on Mar 1, 2013 |


Owies jest jednym z najczęściej uprawianych zbóż na terenie Polski. Ma charakterystyczny wygląd gdyż kłos ma kształt wiechcia, którego włos opada w dół a na końcach są ziarna. Uprawia się go na terenie całego kraju. Ze względu na wymagania wilgotności gleby najlepiej uprawia się go na terenach o chłodniejszym klimacie i większej ilości opadów czyli na Podkarpaciu, w Karpatach, na Śląsku Cieszyńskim oraz na wybrzeżu. Ponieważ zboże ma bardzo słaby system korzeniowy wymaga dużo wody. Jeśli jest siane jako zboże jare siew musi być jak najwcześniejszy gdy gleba jest jeszcze nie przesuszona. Owies udaje się na wszystkich glebach od piaszczystych do gliniastych. Jedynym wymaganiem jest wilgotność. Plonuje bardzo wysoko. Owies jest przede wszystkim zbożem paszowym, stosowanym w żywieniu koni. Również jest doskonałą paszą dla zwierząt roboczych czy hodowlanych. Owies można uprawiać nie tylko na ziarno ale również na zielona pasze i wtedy zbiera się młode, świeżo wyrosłe pędy rośliny lub można robić z niego kiszonkę czyli zbiera się młode zboże i poddaje kiszeniu. Kiszonki służą do natychmiastowego opasu ale można je tez przechowywać. Żyto jest bardzo wytrzymałe na wiosenne przymrozki.