Zbiór mięty

Posted By on Lis 13, 2016 |


Ziele ścina się w dni pogodne, po obeschnięciu rosy. Nie zanotowano większych wahań zawartości olejku w ciągu dnia; pewna obniżka zaznacza się dopiero w godzinach przedwieczornych. Na większych plantacjach zbiór może być zmechanizowany za pomocą kosiarek i kosiarek-ładowaczy. Ugniatanie świeżej masy po zbiorze wpływa szkodliwie na wygląd surowca i powoduje straty olejku przez uszkodzenie pęcherzyków olejkowych. Ściętą masę należy natychmiast suszyć w cieniu na przewiewie lub w suszarni podgrzewanej. Liście obrywa się bezpośrednio na polu. Zbiera się tylko liście dobrze wykształcone, nieuszkodzone przez szkodniki i wolne od porażenia rdzą. Liście otrzymuje się z pierwszego zbioru; z drugiego zbioru uzyskuje się wyłącznie ziele. Suszenie mięty na „otwartym powietrzu”, a zwłaszcza na słońcu jest niedopuszczalne, gdyż powoduje zmianę koloru i straty olejku. Natomiast w praktyce stosuje się suszenie na kołach, na które starannie nakłada się surowiec szczytami roślin do środka, często po przewiędnięciu na polu. Przed opadami zabezpiecza się folią. W suszarniach termicznych przekroczenie. temperatury 35°C wpływa wyraźnie na straty olejku.