Wymagania klimatyczne

Posted By on Sty 30, 2013 |


Wymagania świetlne. Cebula ma duże wymagania świetlne i tylko uprawiana na szczypior lub pędzona może rosnąć w lekkim zacienieniu. Bardzo silnie reaguje na długość- dnia: uprawiana przy dniu krótkim tworzy szczypior, natomiast przy dniu długim – cebulę. Jednak po-szczególne odmiany rozmaicie reagują na długość dnia. Odmiany pochodzące z Europy” Po-łudniowej tworzą cebule przy dniu 15-16 godzinnym. Przeniesione do warunków klima-tycznych Polski i uprawiane z siewu/wcześnie tworzą zgrubienie, gdy szczypior jest jeszcze niewyrośnięty, co w konsekwencji daje małe cebule i niski plon. Natomiast uprawiane t roz-sady znajdują się pod działaniem dnia krótkiego i niższej temperatury przez dłuższy czas, dzięki czemu tworzą duże rozety liściowe i duże cebule. Polskie odmiany, które tworzą cebule przy dniu 17-18-godzinnym, przeniesione do warunków krótszego dnia, Np. 15-godzinnego, nie wytwarzają w ogóle cebul. Wymagania cieplne. Według źródeł, amerykańskich minimalna temperatura kiełkowania na-sion wynosi 1,7 stopni C, optymalna 23,3 stopni C, a maksymalna 35 stopni C. Według Kotowskiego minimalna temperatura wschodów roślin wynosi 5-6 stopni C. Siewki wytrzymują przymrozki do-3 stopni C, na tomista wyrośnięte cebule ulegają uszkodzeniom mrozowym w temperaturze już od -1,5 stopni C. W początkowym okresie wzrostu (tworzenie szczypioru) rośliny wymagają temperatury 10- 15 stopni C. Od początku wykształcenia cebul rośliny wymagają temperatury około 20 stopni C. Temperatura 20 stopni C lub wyższa jest potrzebna do szybkiego dojrzewania cebul. Niska temperatura w drugiej połowie lata (sierpień) opóźnia ich dojrzewanie i wpływa na zwiększenie procentu cebul mączastych, czyli cebul z grubą, soczystą, niezasychającą szyjką. Cebule takie nie mają żadnej wartości handlowej.