Wymagania glebowe

Posted By on Kwi 4, 2013 |


Cebula wymaga gleb w, dobrej strukturze, nie zaskorupiających się, dobrze magazynujących wodę, a jednocześnie. Przewiewnych. Szczególnie wysokie wymagania ma cebula uprawiana z siewu. Gleba pod cebulę powinna na wiosnę wcześnie obsychać i szybko się nagrzewać. Najlepsze są gleby gliniasto-piaszczyste lub pia-szczysto-gliniaste o dużej zawartości próchnicy. Najwyższe plony uzyskuje się na czarnoziemach, czarnych ziemiach, lessach i madach (poziom wody gruntowej poniżej 1 m). Do najlepszych gleb pod uprawę cebuli należą także gleby torfowe wytworzone z torfów niskich, jeżeli mają uregulowane stosunki wodne i można na nich wcześnie wysiać nasiona. Cebula wysoki plon daje na glebach często na-wożonych wysokimi dawkami nawozów organicznych. Doświadczenia wykazały, że nawoże-nia organicznego nie zastąpi intensywne nawożenie mineralne, nawet w połączeniu z nawad-nianiem. Gleba powinna mieć odczyn zbliżony do obojętnego (PPH 6,5-7,2). Ze względu” na wprowadzenie mechanizacji uprawy i zbioru cebuli pole powinno mieć równą powierzchnię. Nie nadają się pod jej uprawę zagłębienia terenowe, które są zwykle nieprzewiewne, a przez to zwiększają niebezpieczeństwo wystąpienia chorób.