Wymagadnie klimatyczne – ciąg dalszy

Posted By on Sty 29, 2013 |


Doświadczenia amerykańskie (Thompson i Smith) wykazały, że temperatura działa tylko w połączeniu z długością dnia. Rośliny odmiany Ebenezer uprawiane przez 14 tygodni w warun-kach dnia długiego, w temperatura 10-15 stopni C nie wytworzyły cebul, uprawiane zaś w temperaturze 15-21 stopni C wytworzyły normalne cebule, a szczypior ich był zielony i/załamany. Natomiast rośliny uprawiane w temperaturze 15- 26 stopni C wytworzyły cebule i miały szczypior całkowicie zaschnięty. Ta sama odmiana uprawiana w warunkach dnia krótkiego nie wytworzyła cebul w żadnym z podanych zakresów tempera-tury..Prawdopodobnie reakcja poszczególnych odmian cebuli na temperaturę nie jest jedna-kowa, ale nie została jeszcze poznana. Na rozwój generatywny cebuli w drugim roku uprawy duży wpływ wywiera temperatura w czasie przechowywania wysadków. Wysadki przecho wzywane w temperaturze 6-1Q stopni C tworzą-dużą liczbę pąków kwiatostanowych. Temperatura wyższa wpływa ujemnie na tworzenie się takich pąków. Niska temperatura w początkowym okresie po wysadzeniu cebul sprzyja dobremu ich ukorze-nieniu się i wytworzeniu dużej liczby wyrośniętych liści. Wyższa temperatura w późniejszym okresie sprzyja szybkiemu wyrastaniu pędów kwiatostanowych, dobremu zapłodnieniu kwiatów, a następnie wykształceniu się i dojrzewaniu nasion. Przechowywanie dymki w temperaturze 40 stopni C w ciągu 2 tygodni zapobiega tworzeniu się pąków kwiatostanowych, natomiast przy przechowywaniu dymki w temperaturze 20 stopni C taki Sm efekt uzyskuje się dopiero po 2-miesięcz-nym okresie jej działania. Można również zapobiegać tworzeniu się pąków kwiatostanowych > przez przechowywanie dymki w temperaturze od -2 do -3 stopni C, jednak działanie niskiej temperatury jest słabsze.

Powiązane: