Proso i sorgo

Posted By on Lut 25, 2013 |


Proso pochodzące z Azji Środkowej i Wschodniej należy do najstarszych roślin uprawnych. Jest rośliną jednoroczną, jarą, ma duże wymagania cieplne. Wytrzymałe na susze, ale potrzebuje gleb o odczynie obojętnym i zasobnych w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe. Proso na większą skalę jest obecnie uprawiane na terenach pustynnych i półpustynnych o suchym klimacie, w krajach Azji i Afryki, gdzie jest tradycyjnym zbożem i stanowi podstawę wyżywienia ludności tych terenów. Ziarno prosa używane jest do produkcji kaszy jaglanej oraz przeznaczane jest na paszę, głównie dla drobiu. Duże wartości odżywcze prosa zyskały uznanie wielu światowych producentów, np. Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Australii, którzy wykorzystują je jako zboża paszowe w wielkich farmach.Sorgo nazywane prosem olbrzymim pochodzi z północnej Afryki. Jest rośliną jednoroczną, jarą, ma duże wymagania cieplne, jest wytrzymałe na susze, może być uprawiane na słabszych glebach. Największe powierzchnie upraw znajdują się w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Stany Zjednoczone są największym producentem sorga na świecie – 25% światowych zbiorów. Około 70% światowej produkcji sorga pochodzi z Indii, Nigerii i Chin.Największe znaczenie w uprawie mają: sorgo techniczne – o długich wiechowatych gałązkach, z których wyrabia się miotły i szczotki, nasiona wykorzystuje się na paszę i do spożycia,sorgo zwyczajne – przeznaczone na paszę i do spożycia,sorgo cukrowe – uprawiane na zielonkę, która zawiera dużą ilość cukru i służy do wyrobu syropu do celów spożywczych. Proso i sorgo to bardzo ważne roślinny uprawne.