Nawozy dla mięty

Posted By on Lis 2, 2016 |


Podstawowymi nawozami są nawozy organiczne, takie jak obornik i kompost. Dobre wyniki uzyskuje się również na nawozach zielonych, przyoranych jesienią, które poprawiają strukturę gleby, a ponadto wnoszą znaczne ilości składników pokarmowych potrzebnych roślinie. Obornik w dawce 300 q/ha stosuje się zasadniczo pod przedplon, jednakże na glebach uboższych w próchnicę stosuje się go również bezpośrednio pod miętę. W tym przypadku obornik powinien być dobrze przefermentowany. Kompost natomiast stosować, można niemal w każdym okresie wegetacji, a zwłaszcza po przyjęciu się mięty. Szczególnie wskazane jest jesienią przykrycie kompostem mateczników mięty, co chroni je równocześnie przed ewentualnym wymarznięciem. Miętę pieprzową uprawia się wyłącznie z sadzonek. Materiał sadzonkowy stanowią; rozłogi nadziemne i podziemne oraz ukorzenione wiosenne odrosty. Rozłogi nadziemne są to pełzające pędy nadziemne o okrągławych, małych, nabiegłych czerwienią liściach. W węzłach, gdzie znajdują się liście, rozłogi te w sprzyjających warunkach tworzą korzenie dając w ten sposób początek nowej, samodzielnej roślinie. Rozłogi podziemne są to grube pędy podziemne barwy białej lub kremowej, łatwo korzeniące się, a następnie wydające pędy nadziemne w miejscach wyraźnie zarysowanych Węzłów. Rozłogi podziemne są na ogół krótsze, a znajdujące się na nich węzły rozmieszczone są bliżej siebie niż u rozłogów nadziemnych.