Cebula

Cebula


Pochodzenie


Posted By on Mar 4, 2013

Cebula pochodzi prawdopodobnie z terenów dzisiejszego Iranu, Afganistanu i Turcji. Opis morfologiczny. System korzeniowy cebuli składa się z korzeni przybyszowych sięgających do głębokości 30 cm, a na glebach o bardzo dobrych właściwościach fizycznych nawet do 60 dcm. Promień poziomego zasięgu korzeni wynosi około 15 dcm. Korzenie nie mają zdolności regenerowania uszkodzeń. Częścią jadalną rośliny jest cebula (czasem zwana główką), która stanowi silnie skrócony pęd. Łodyga właściwa, o bardzo krótkich między węzłach, nosi nazwę piętki i jest w pierwszym roku zdrewniała. Z dolnej strony piętki wyrastają korzenie, a z górnej liście. Liście składają się z pochwy liściowej (łuski) i blaszki liściowej (szczypior). Liście cebuli wyrastają w ten sposób, że każda pochwa liścia starszego obejmuje rozwijający się liść młodszy. Wskutek takiego układu liści powstaje łodyga rzekoma, której nasadę określa się mianem szyjki. Pochwy liściowe pierwszych liści są cienkie i liście te zawsze odpadają. Następne liście, w liczbie 7-10, tworzą suche łuski cebuli, Dalsza liście tworzą łuski grube, mięsiste. Liście otaczające wierzchołek wzrostu składają się tylko z grubych, mięsistych pochew liściowych (zwanych pochwami zamkniętymi). Stanowią one 3/4 masy wyrośniętej cebuli. Grubienie cebuli polega na odkładaniu substancji zapasowych w mięsistych pochwach liści i tworzeniu się pochew zamkniętych. Blaszki liściowe są rurkowate i wewnątrz puste. Ich średnica dochodzi do 1,5 cm, a długość do 50 dcm. W sprzyjających warunkach roślina w okresie wegetacji wytwarza 55-30 liści. Im wl

Read More

Wprowadzenie


Posted By on Lut 4, 2013

Warzywa cebulowe należą do rodzaju Pallium, rodziny Liliaceae.W Polsce uprawiane są następujące gatunki: cpbuln zwyczajna – Pallium cepa Hvar. cepa HAlm,Fibula kurtofluiilca – Alliums cape var. aggregation 0. Don.Bibula wielopiętrowa Alliums cape var., pro-Uftrum TarloMl-Tozzetti,HlNlntkR – Allium uwnUmiciun L.,IBdmlolŤtUH – Allium jistalnmm L.,Cebi IH perlowit – Alliums ampeloprasum L.,por -Alliums ampeloprasum ssp. porrum J.UnyCzosnek pospolity – Pallium sativum L., Szczypiorek – Pallium schoenoprasum L. Wszystkie gatunki Pallium pochodzą z półkuli północnej. Ojczyzną form jadalnych jest Azja Zachodnia i Środkowa. W stanie dzikim są bylinami. W uprawie szczypiorek, siedmiolatka i cebula wielopiętrowa pozostały roślinami wieloletnimi, pozostałe zaś gatunki uprawia się jako rośliny roczne, dwuletnie albo trzyletnie. W pierwszym roku uprawy warzywa cebulowe, wyjątkiem szczypiorku i siedmiolatki, tworzą cebulę, która składa się ze skróconej łodygi, tzw. piętki i mięsistych pochew liściowych – łusek.

Read More

Wymagania klimatyczne


Posted By on Sty 30, 2013

Wymagania świetlne. Cebula ma duże wymagania świetlne i tylko uprawiana na szczypior lub pędzona może rosnąć w lekkim zacienieniu. Bardzo silnie reaguje na długość- dnia: uprawiana przy dniu krótkim tworzy szczypior, natomiast przy dniu długim – cebulę. Jednak po-szczególne odmiany rozmaicie reagują na długość dnia. Odmiany pochodzące z Europy” Po-łudniowej tworzą cebule przy dniu 15-16 godzinnym. Przeniesione do warunków klima-tycznych Polski i uprawiane z siewu/wcześnie tworzą zgrubienie, gdy szczypior jest jeszcze niewyrośnięty, co w konsekwencji daje małe cebule i niski plon. Natomiast uprawiane t roz-sady znajdują się pod działaniem dnia krótkiego i niższej temperatury przez dłuższy czas, dzięki czemu tworzą duże rozety liściowe i duże cebule. Polskie odmiany, które tworzą cebule przy dniu 17-18-godzinnym, przeniesione do warunków krótszego dnia, Np. 15-godzinnego, nie wytwarzają w ogóle cebul. Wymagania cieplne. Według źródeł, amerykańskich minimalna temperatura kiełkowania na-sion wynosi 1,7 stopni C, optymalna 23,3 stopni C, a maksymalna 35 stopni C. Według Kotowskiego minimalna temperatura wschodów roślin wynosi 5-6 stopni C. Siewki wytrzymują przymrozki do-3 stopni C, na tomista wyrośnięte cebule ulegają uszkodzeniom mrozowym w temperaturze już od -1,5 stopni C. W początkowym okresie wzrostu (tworzenie szczypioru) rośliny wymagają temperatury 10- 15 stopni C. Od początku wykształcenia cebul rośliny wymagają temperatury około 20 stopni C. Temperatura 20 stopni C lub wyższa jest potrzebna do szybkiego dojrzewania cebul. Niska temperatura w drugiej połowie lata (sierpień) opóźnia ich dojrzewanie i wpływa na zwiększenie procentu cebul mączastych, czyli cebul z grubą, soczystą, niezasychającą szyjką. Cebule takie nie mają żadnej wartości handlowej.

Read More