Posts made in Listopad 13th, 2016


Zbiór mięty


Posted By on Lis 13, 2016

Ziele ścina się w dni pogodne, po obeschnięciu rosy. Nie zanotowano większych wahań zawartości olejku w ciągu dnia; pewna obniżka zaznacza się dopiero w godzinach przedwieczornych. Na większych plantacjach zbiór może być zmechanizowany za pomocą kosiarek i kosiarek-ładowaczy. Ugniatanie świeżej masy po zbiorze wpływa szkodliwie na wygląd surowca i powoduje straty olejku przez uszkodzenie pęcherzyków olejkowych. Ściętą masę należy natychmiast suszyć w cieniu na przewiewie lub w suszarni podgrzewanej. Liście obrywa się bezpośrednio na polu. Zbiera się tylko liście dobrze wykształcone, nieuszkodzone przez szkodniki i wolne od porażenia rdzą. Liście otrzymuje się z pierwszego zbioru; z drugiego zbioru uzyskuje się wyłącznie ziele. Suszenie mięty na „otwartym powietrzu”, a zwłaszcza na słońcu jest niedopuszczalne, gdyż powoduje zmianę koloru i straty olejku. Natomiast w praktyce stosuje się suszenie na kołach, na które starannie nakłada się surowiec szczytami roślin do środka, często po przewiędnięciu na polu. Przed opadami zabezpiecza się folią. W suszarniach termicznych przekroczenie. temperatury 35°C wpływa wyraźnie na straty olejku.

Read More

Pielęgnacja mięty


Posted By on Lis 13, 2016

image Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na plantacjach mięty, utrzymywanych dłużej niż jeden rok napotyka na pewne trudności ze względu na zagęszczenie roślin i rozrastanie rozłogów w międzyrzędziach. Dlatego też wybór dobrego i czystego terenu pod miętę nie tylko zasobnego w składniki pokarmowe, lecz wolnego od chwastów, zwłaszcza chwastów jednoliściennych, decyduje o efektywności plantacji. Usuwanie perzu, chwastnicy jednostronnej, czy wiechliny rocznej jest szczególnie kłopotliwe i pracochłonne. Najbardziej skuteczne a najmniej pracochłonne jest odchwaszczanie w początkowej fazie wzrostu, kiedy nie grozi jeszcze uszkodzenie systemu korzeniowego, a posługiwanie się narzędziami jest swobodniejsze; przed wybiciem pędów można posłużyć się broną, zwracając uwagę, aby nie wydobyć materiału sadzonkowego. Szczególnie staranne odchwaszczenie należy przeprowadzić po zbiorze ziela. Prace należy wykonać jak najszybciej, aby zabezpieczyć glebę przed wyparowaniem wody i nie dopuścić do jej stwardnienia. Intensywność spulchniania zależy od warunków glebowych, atmosferycznych i wieku plantacji; najważniejsze terminy dla tych czynności to wiosna i okres po zbiorze. Zabiegi pielęgnacyjne łączy się. z pogłównym nawożeniem azotem a niekiedy również fosforem i potasem, Można także stosować herbicydy.

Read More