Posts made in Luty 24th, 2013


Orzeszki ziemne – arachidy


Posted By on Lut 24, 2013

Orzech ziemny pochodzący z Ameryki Południowej, jest typową rośliną oleistą strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Wymaga ciepłego klimatu o niewielkiej wilgoci i słabych gleb, toteż z powiedzeniem uprawiany jest na obszarach deficytowych w wodę – głównie na sawannach. Uprawa orzeszków wiąże się jednak z dużymi nakładami pracy, głównie w czasie sadzenia i zbioru, dlatego w krajach o rolnictwie słabo zmechanizowanym, tradycyjnym, uprawy rozwinęły się głównie w rejonach o dużym zaludnieniu na wsi. Z orzeszków wytwarza się około 10 % jadalnych olejów roślinnych, które należą do najlepszych na świecie, stosuje się go również do wyrobu margaryny, używany jest w kosmetyce i lecznictwie. Cennym środkiem odżywczym jest masło arachidowe. Odpady produkcyjne – makuchy, oraz całe rośliny są cennym i treściwym surowcem użytkowanym jako pasza dla świń.Rocznie zbiera się na świecie około 27 mln ton orzeszków ziemnych, z tego 60% przypada na kraje azjatyckie – Indie (8 mln ton), Chiny (7,9 mln ton), Indonezja (1 mln ton). Ważnym producentem są również kraje afrykańskie: Nigeria (1,7 mln ton) i Senegal (0,7 mln ton). Czwarte miejsce na świecie zajmują Stany Zjednoczone z roczną produkcją ok. 1,5 mln ton.W tych samych warunkach klimatycznych uprawia się jeszcze na dużą skalę inne rośliny oleiste. Są to rycynus – którego głównymi producentami są Brazylia, Indie i Chiny, oraz sezam – będący niezwykle cennym surowcem przemysłowym, mającym szerokie zastosowanie w przemyśle cukierniczym, tłuszczowym i farmaceutycznym.

Read More

Burak cukrowy


Posted By on Lut 24, 2013

Burak cukrowy jest stosunkowo młodą rośliną uprawną – rozpowszechnienie jego uprawy w Europie nastąpiło dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku w efekcie wprowadzonej przez Napoleona blokady kontynentalnej importu cukru trzcinowego. Burak cukrowy jest rośliną pracochłonną, wymaga dobrych, żyznych gleb i dużego nasłonecznienia, gdyż od niego zależy zawartość cukru w korzeniach (wynosi ona średnio 20%). Nie jest wytrzymały na długi transport, toteż jego produkcja powinna być ściśle związana z lokalizacją cukrowni. Buraki cukrowe uprawia się w klimacie umiarkowanym, zwłaszcza w Europie. Do jego głównych producentów zaliczane są: Francja, Stany Zjednoczone. Niemcy i Ukraina. Uprawa buraka wymaga niezwykle starannych zabiegów agrotechnicznych, dlatego na masowa skalę rozwinęła się w krajach wysoko rozwiniętych rolniczo, np. we Francji. Oprócz korzenia, wykorzystywane są również liście i odpady powstające przy produkcji cukru – wysłodki, które służą jako pasza treściwa, a melasa jest surowcem dla przemysłu spożywczego i chemicznego. Już na przełomie XVIII i XIX wieku prowadzone były prace nad krzyżowaniem gatunków buraków niecukrowych. Przemysłową metodę otrzymywania cukru z buraków opracował chemik berliński, Franz Achard, który w 1802 r. zbudował pierwszą na świecie cukrownię buraczaną w Konarach na Dolnym Śląsku. Do największych producentów buraka cukrowego należą Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Ukraina, Rosja, Chiny oraz Turcja.

Read More